Psykolog Klinikken

Cand. psych. Rita Halle
Mads Egelundsvej 14
8981 Spentrup (ved Randers)

Overenskomst med sygesikringen - samarbejde med Falck, forsikringsselskaber og virksomhedsordninger 30 års erfaring - Autoriseret af Psykolognævnet

Børn - unge - voksne, konsultation efter aftale

Psykologisk rådgivning og behandling ved f.eks.

  • Angst
  • Depression
  • Incest
  • Misbrug
  • Problemer i forbindelse med job
  • Psykosomatiske symptomer
  • Samlivsproblemer
  • Sorg - krise
  • Stress

Konsulentbistand

Børnesagkyndige undersøgelser og erklæringer

Vejledning og supervision af sagsbehandlere, institutionsmedarbejder og plejefamilier

Min klinik ligger 10 km nord for Randers

Der er parkering lige ved døren

Handicapvenlig indgang og lokaler