Cand. psych. Rita Halle

Lindegårdsvej 33 Linde
8981 Spentrup (ved Randers)

Telefon 5190 0392 -  mail. post@ritahalle.dk

Overenskomst med  sygesikringen  - samarbejde med Falck, forsikringsselskaber og virksomhedsordninger
30 års erfaring -  Autoriseret af Psykolognævnet.
Psykolog Klinikken.
Børn - unge - voksne, konsultation efter aftale.
Min klinik ligger 10 km nord for Randers

Der er parkering lige ved døren.

Handicap venlig indgang og lokaler
Psykologisk rådgivning og behandling ved f.eks.

* Angst
* Depression
* Incest
* Misbrug
* Problemer i forbindelse med job
* Psykosomatiske symptomer
* Samlivsproblemer
* Sorg - krise
* Stress
Konsulentbistand

Børnesagkyndige undersøgelser og erklæringer

Vejledning og supervision af sagsbehandlere, institutionsmedarbejder og plejefamilier